توجه: مشمولين بازآموزي فقط از طريق سايت همايش قادر به ثبت نام خواهند بود. پس از ثبت نام در همايش و واريز وجه، ثبت نام آنان در سامانه آموزش مداوم مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی توسط دبيرخانه همايش صورت خواهد گرفت.

  • مشمولین بازآموزی مطابق با جداول زیر بایستی مبلغ را هنگام ثبت نام در همایش از طریق درگاه آنلاین پرداخت نمایند.
  • شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله بایستی مبلغ را هنگام ثبت نام همایش از طریق درگاه آنلاین پرداخت نمایند.
  • شرکت کنندگانی که تمایل به ارائه مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر دارند پس از ارسال خلاصه مقاله و طی مراحل داوری و در صورت پذیرفته شدن مقاله بایستی مبلغ مورد نظر را از طریق درگاه آنلاین پرداخت نمایند.

مبلغ ثبت نام زود هنگام (تا 31 شهریور 1397)

گروه هدف مشمولين بازآموزي

(با يا بدون ارائه مقاله)

ساير شرکت‌کنندگان
با ارائه مقاله بدون ارائه مقاله
1. فوق تخصص، دکترای تخصصي و PhD پزشکي و دامپزشکي

2. دکترای علوم آزماِشگاهي

1.200.000 ريال 1.000.000ريال 1.200.000 ريال
3. پزشکان عمومي و دامپزشکان عمومي  900.000 ريال 700.000 ريال  900.000 ريال
4. کارشناسي ارشد، کارشناسي و کارداني 700.000 ريال 500.000 ريال 700.000 ريال
5. دانشجويان —– 400.000 ريال 700.000 ريال

مبلغ ثبت نام دير هنگام (1 تا 30 مهرماه 97)

گروه هدف مشمولين بازآموزي

(با يا بدون ارائه مقاله)

ساير شرکت‌کنندگان
با ارائه مقاله بدون ارائه مقاله
1. فوق تخصص، دکترای تخصصی و Ph.D پزشکي و دامپزشکي

2. دکترای حرفه‌ اي و تخصصي علوم آزمایشگاهی

1.350.000 ريال 1.200.000ريال 1.350.000 ريال
3. پزشکان عمومي و دامپزشکان عمومي  1.050.000 ريال 900.000 ريال  1.050.000 ريال
4. دکتراي پرستاري و مامايي

5. فارغ‌التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی همه رشته‌هاي تحصيلي

900.000 ريال 700.000 ريال 900.000 ريال
6. دانشجویان همه رشته‌هاي تحصيلي —– 700.000 ريال 900.000 ريال

مبلغ ثبت نام در محل برگزاری همايش (on site)

گروه هدف مشمولين بازآموزي و ساير شرکت‌کنندگان
1. فوق تخصص، دکترای تخصصی و Ph.D پزشکي و دامپزشکي

2. دکترای حرفه‌ اي و تخصصي علوم آزمایشگاهی

1.800.000 ريال
3. پزشکان عمومي و دامپزشکان عمومي 1.400.000 ريال
4. دکتراي پرستاري و مامايي

5. فارغ‌التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی همه رشته‌هاي تحصيلي

1.200.000 ريال
6. دانشجویان همه رشته‌هاي تحصيلي 1.000.000 ريال