کارگاه 1: مرور نظام مند (Systematic Review)

محتوا:

 • تعریف systematic review
 • جایگاه systematic review در پزشکی مبتنی بر شواهد
 • چه زمانی از systematic review استفاده کنیم؟
 • تدوین پروتکل: جستجو و غربالگری مقالات
 • بازیابی اطلاعات
 • ارزیابی مقالات
 • Publication bias
 • نتیجه گیری نهایی و متاآنالیز

مدرس: دکتر رضا اسدی، متخصص اپیدمیولوژی، استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکي مشهد

زمان و مکان:چهارشنبه دوم آبان 1397 ساعت 12:45-10:30 صبح، خيابان دانشگاه- دانشکده بهداشت

هزینه ثبت نام: 700.000 ریال

کارگاه 2: داوري همتا (Peer review)

محتوا:

 • اهمیت و اصول peer review
 • دلایل اصلی عدم توفیق مقالات ارسالی به ژورنال‌ها
 • ملاحظات آماری داوری مقالات
 • اخلاق داوری مقالات
 • نحوه نوشتن جواب داوری مقالات

مدرس: دکتر حيدر شرفی، PhD ويروس‌شناسي، Associate editor of Hepatitis Monthly

زمان و مکان:چهارشنبه دوم آبان 1397 ساعت 5-2 عصر، چهارراه دکترا- دانشکده پرستاري- تالار جرجاني

هزینه ثبت نام: 0 ریال

کارگاه 3: روش‌های برآورد اندازه در گروه‌های پنهان

محتوا:

 • اهمیت برآورد گروه‌های پنهان
 • تفاوت گروه‌های پنهان با سایر جمعیت‌ها
 • روش‌های برآورد از نظر صاحب‌نظران (دلفی، مرور منابع)
 • روش‌های برآورد با استفاده از مطالعات در گروه هدف (مپینگ، صید-بازصید، مالتی پلایر)
 • روش‌های برآورد با استفاده از مطالعات در جمعیت‌های عمومی (بسط شبکه‌ای)

مدرس: دکتر حمید شریفی، PhD اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان (مرکز تحقیقات مراقبت اچ‌آی‌وی و بیماری‌های آمیزشی، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت)

زمان و مکان: پنجشنبه سوم آبان 1397 ساعت 5-2 عصر، چهار راه دکترا- دانشکده پرستاري- تالار جرجاني

هزینه ثبت نام: 0 ریال