نام هتل

هتل هما 2

هتل فرهنگ و هنر

هتل آرامیس

درجه

 (5 ستاره)

0%

 3 ستاره ویژه

0%

 3 ستاره

0%

آدرس

بلوارخیام – بلوار جانباز

خیابان امام خمینی- میدان ده دی- رازی غربی- نبش آزمايشگاه مرکزي جهاددانشگاهي مشهد

گلستان غربی- روبروی حسینیه اخوان

تلفن تماس (051)

37172

38552050-8

38552850-3

فاصله تا محل همایش (با خودرو)

20 دقیقه

2 دقیقه

1 دقیقه

فاصله تا حرم (با خودرو)

30 دقیقه

10 دقیقه

10 دقیقه

آدرس اينترنتي

نرخ هتل برای شرکت کنندگان

(شامل تخفیف)