در طول يک دهه گذشته چندين کنفرانس و سمينار با موضوع هپاتيت‌هاي ويروسي و عفونت HTLV-1 توسط سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شده است که از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:

اولين سمينار هپاتيت‌هاي مزمن ويروسي، آذر 1388

اولين سمينار HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته، آذر 1390

كنفرانس علمي مديريت هپاتيت B، آبان 1391

كنفرانس علمي عفونت مخفي هپاتيت B، مهر 1395

كنفرانس علمي حذف و ريشه‌کني هپاتيت C، مهر 1396 (چهارمين کنفرانس هپاتيت مشهد)

اين سازمان به حول و قوه الهي در نظر دارد “اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون” را در آبان ماه سال جاري برگزار نمايد. اين همايش در سطح کشوري و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکي مشهد و شبکه هپاتيت ايران و ساير مراکز علمي و تحقيقاتي کشور در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

در اين همايش که به نوعي پنجمين کنفرانس هپاتيت مشهد محسوب مي‌گردد، مباحث کليدي و آخرين يافته‌هاي پژوهشي از سراسر کشور در مورد مراقبت و کنترل هپاتيت‌هاي ويروسي B و  C، عفونت HIV/AIDS، عفونت HTLV  و ساير عفونت‌های منتقله از خون ارائه خواهد شد.

دبيرخانه همايش: ميدان آزادي- پرديس دانشگاه فردوسي- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون

تلفکس: 388300080-051

همراه: 09029634741

سایت:  http://bbi2018.com

ایمیل: info@bbi2018.com

پیام رسان:  http://t.me/bbicongress

http://t.me/bbicongress