رييس همايش: دکتر سيد علي‌اکبر شمسيان، دکتراي تخصصي انگل‌شناسي، رييس سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوي

دبير علمي همايش: دکتر سيد مويد علويان، فوق‌تخصص گوارش و کبد، رييس شبکه هپاتيت ايران

دبير بخش هپاتيت‌هاي ويروسي: دکتر علي بهاري، فوق‌تخصص گوارش و کبد، رييس بخش گوارش دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دبير بخش HTLV: دکتر هوشنگ رفعت‌پناه، متخصص ايمني‌شناسي، مدير ستاد HTLV-1 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دبير بخش HIV/AIDS: دکتر امين بجدي، متخصص بيماري‌هاي عفوني، رئیس بخش عفونی دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دبير اجرايي همايش: دکتر محمد رضا هدايتي مقدم، متخصص پزشکي اجتماعي، مدير مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضوی