متخصصين داخلي و فوق‌تخصص‌هاي گوارش و کبد:

دکتر رضا ملک زاده- استاد ممتاز- دانشگاه علوم پزشکي تهران و معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

دکتر سيد مويد علويان- استاد- دانشگاه علوم پزشکي بقيه‌الله و رييس شبکه هپاتيت ايران

دکتر علي بهاري- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر حسن وثوقي‌نيا- دانشيار – دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر عباس اسماعيل‌زاده- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر کامبيز اخوان رضايت- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر علي بهشتي نامدار- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر موسي‌الرضا حسيني- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر لادن گشايشي- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر آزيتا گنجي- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر هومن مظفري مسنن- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر ساناز گنودي- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر عبدالله بهرامي- متخصص داخلي- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد و مدير عامل انجمن حمايت از بيماران کبدي خراسان رضوي

دکتر سيد هادي هاشمي- متخصص داخلي- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

متخصصين و فوق‌تخصص‌هاي عفوني:

دکتر محمدسعید ساسان- فوق تخصص عفوني اطفال- دانشيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر بتول شریفی مود- متخصص عفوني- استاد- دانشگاه علوم پزشکي زاهدان و رييس هيات مديره انجمن بیماری‌های عفونی خراسان رضوی

دکتر مسعود ضيايي- متخصص عفوني- استاد- دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

دکتر اشرف توانایی ثانی- متخصص عفوني- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر علي اکبر حیدری- متخصص عفوني- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر محمد مهدی گویا- متخصص عفوني- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي ايران و رييس مرکز مديريت بيماري‌هاي واگير

دکتر حمیدرضا نادری- متخصص عفوني- دانشيار و مدير گروه عفوني دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر مهناز آريان- متخصص عفوني- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر امين بجدي- متخصص عفوني- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر مريم زادسر- متخصص عفوني- استاديار- مدير آموزش‌هاي کوتاه‌مدت موسسه عالي طب انتقال خون

دکتر مهرداد فرخ‌نيا- متخصص عفوني- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي کرمان

دکتر بیتا بهنوا- متخصص عفوني- شبکه هپاتيت ايران

دکتر محمد جواد دهقان نيري- متخصص عفوني- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر حميد قرباني- متخصص عفوني- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر مهري نيک‌بين- متخصص عفوني- شبکه هپاتيت ايران

دکتر محمد رضا هادي‌زاده- متخصص عفوني- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر يلدا يزدان‌پناه- متخصص عفوني- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

ساير متخصصين و فوق‌تخصص‌هاي باليني:

دکتر محمد مهدی اعتمادی- متخصص مغز و اعصاب- استاد- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر رضا بوستانی- متخصص مغز و اعصاب- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر محمد هادی صادقیان- متخصص پاتولوژي- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر کامران غفارزادگان- متخصص پاتولوژي- معاون پژوهشي بيمارستان رضوي

دکتر خسرو صادق‌نيت- متخصص طب کار- استاد- دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر زهرا محتشم اميري- متخصص پزشکی اجتماعي و فلوشيپ طب سالمندان- استاد- دانشگاه علوم پزشکي گيلان

دکتر مهتاب مقصودلو- متخصص پزشکي اجتماعي- دانشيار- معاون آموزشي و پژوهشي موسسه عالي طب انتقال خون

دکتر محمد رضا هدايتي مقدم- متخصص پزشکي اجتماعي- دانشيار- مدير مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر ليلا صديق- متخصص پزشکي اجتماعي- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر سید حمیدرضا اسلامی- متخصص طبیعی درمانی- دانشگاه علوم پزشکي مشهد و مدير کل انتقال خون خراسان رضوي

دکتر سید کاظم فرهمند- متخصص طب سوزنی و طب چینی- دانشگاه علوم پزشکي مشهد و معاون فني مرکز بهداشت استان خراسان رضوي

دکتر علي‌محمد حسين‌پور- MPH بيماري‌ها- دانشگاه علوم پزشکي مشهد و کارشناس مسئول ايدز و هپاتيت مرکز بهداشت استان خراسان رضوي

متخصصين و فوق‌تخصص‌هاي علوم پايه پزشکي:

دکتر رضا فريدحسيني- فوق تخصص ايمني‌شناسي و آلرژي- استاد- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر علی اکبر پورفتح‌اله- متخصص ايمونولوژي- استاد- دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل سازمان انتقال خون ايران

دکتر هوشنگ رفعت‌پناه- متخصص ايمونولوژي- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر حسين کيواني- متخصص ويروس‌شناسي- استاد- دانشگاه علوم پزشکي ايران

دکتر سيد محمد جزايري- متخصص ويروس‌شناسي- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي تهران

دکتر حيدر شرفي- متخصص ويروس‌شناسي- شبکه هپاتيت ايران

دکتر کيارش قزويني- متخصص ميکرب‌شناسي- دانشيار- مدير گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر سيد آرمان مساوات- متخصص ميکرب‌شناسي- استاديار- جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر حميد رضا رحيمي- متخصص پزشکي مولکولي- استاديار- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر حميد شريفي- متخصص اپیدمیولوژی- دانشيار- دانشگاه علوم پزشکي کرمان

دکتر بهروز خياباني تنها- متخصص تغذيه و اپیدمیولوژی تغذيه- دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر حمیدرضا بيدخوري- متخصص زيست‌شناسي سلولي مولکولي- استاديار- معاون پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي خراسان رضوي

دکتر معين فرشچيان- متخصص زيست‌شناسي سلولي و مولکولي- استاديار- جهاددانشگاهي خراسان رضوي