اپيدميولوژي و برنامه‌هاي کنترل عفونت‌های منتقله از خون در ايران

سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص کنترل HIV/AIDS

دکتر پروین افسر کازرونی (پزشکی اجتماعي)

0-A-1-
سياست‌ها و برنامه‌هاي سازمان انتقال خون کشور درخصوص تامين خون سالم

دکتر علی اکبر پورفتح‌الله (ايمونولوژي)

0-A-2-
 اپيدميولوژي عفونت‌های منتقله از خون در ايران و استان خراسان رضوي

دکتر محمد رضا هدايتي مقدم (پزشکی اجتماعي)

0-A-3-

کنترل هپاتيت B تا سال 1410

مروري بر جديدترين راهنماهاي مديريت هپاتيت B

دکتر سید موید علويان (گوارش و کبد)

1-A-1-
مديريت HBV در ضعف ايمني

دکتر علي بهاري (گوارش و کبد)

1-A-2-
پيوند کبد در بيماران مبتلا به هپاتيت

دکتر موسي‌الرضا حسيني (گوارش و کبد)

1-A-3-
چالش‌هاي درمان عفونت HDV

دکتر عباس اسماعيل‌زاده

(گوارش و کبد)

1-A-4-

مباحث چالشي در مديريت هپاتيت‌هاي B و C

چالش‌هاي واکسيناسيون HBV

دکتر هومن مظفري (گوارش و کبد)

1-B-1-
مديريت هپاتيت C در زندانيان

دکتر زهرا محتشم اميري (پزشکی اجتماعي)

1-B-2-
 هپاتيت C در بیماران دياليزي، تالاسمي و هموفيلي

دکتر بيتا بهنوا (عفوني)

1-B-3-
اثربخشی برنامه آموزشی ارتقاء خودمراقبتی در بیماران مبتلا به هپاتیت B

دکتر نسرين الهي (پرستاري)

1-B-4-

حذف و ريشه‌کني هپاتيت C تا سال 1410

تازه‌هاي درمان عفونت HCV

دکتر علي بهشتي نامدار (گوارش و کبد)

2-A-1-
برنامه‌هاي جهاني و ملي حذف هپاتيت C تا 1410

دکتر سید موید علويان (گوارش و کبد)

2-A-2-
نقش بیمار، جامعه و نظام سلامت در حذف هپاتیت C

دکتر زهرا محتشم اميري (پزشکی اجتماعي)

2-A-3-

تازه‌هاي مراقبت و کنترل HIV/AIDS

 برنامه کشوري پيشگيري از عفونت در مواجهات شغلي

دکتر خسرو صادق‌نيت (طب کار)

3-A-1-
 تازه‌هاي تشخيص و درمان HIV/AIDS

دکتر امين بجدي (عفوني)

3-A-2-
برنامه جهاني 90-90-90 براي کنترل HIV/AIDS

دکتر حميد شريفي (اپیدمیولوژی)

3-A-3-
 HIV/AIDS و عفونت‌هاي فرصت‌طلب

دکتر حميد رضا نادري (عفوني)

3-A-4-
 مباحث اجتماعي و مشاوره عفونت HIV

دکتر علي‌ محمد حسين‌پور (MPH بيماري‌ها)

3-A-5-

انتقال داخل خانوادگي و مواجهات شغلي

 انتقال مادر به فرزند عفونت HIV و پيشگيري از آن

دکتر اشرف توانایی ثاني (عفوني)

3-B-1-
 پيشگيري پس از تماس در عفونت‌های منتقله از خون

دکتر مسعود ضيايي (عفوني)

3- B-2-
 انتقال داخل خانوادگي هپاتيت‌های B و C

دکتر ليلا صديق (پزشکي اجتماعي)

3- B-3-
بهینه‌سازی شرایط بیان ژن Cyanovirin-LZN  و نانوفرمولاسیون دارویی آن به فرم فیتوزوم

دکتر حاجیه لطفی (بيوتکنولوژي پزشکي)

3- B-4-

عفونت HTLV-1 و راهکارهاي پيشگيري از آن

مکانيسم‌هاي ايمونولوژيک و تشحيص عفونت HTLV-1

دکتر هوشنگ رفعت‌پناه (ايمني‌شناسي)

4-A-1-
پيشگيري از انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1

دکتر محمدسعید ساسان (عفوني اطفال)

4-A-2-
پيشگيري و مشاوره عفونت HTLV-1

دکتر محمد رضا هدايتي مقدم (پزشکی اجتماعي)

4-A-3-

CCHF و ساير عفونت‌های منتقله از خون

تب خونريزي دهنده کريمه کنگو (CCHF) دکتر محمد جوادقبولي (عفوني) 4-B-1-
عوارض و تشخيص افتراقي‌هاي CCHF دکتر مهرداد فرخ‌نيا (عفوني) 4- B-2-
نقش دامپزشکي در کنترل بيماري CCHF دکتر غلامرضا هاشمي‌تبار (دامپزشکي- بيوتکنولوژي) 4- B-3-
مروری بروضعیت بابزیوزیس درانسان و حیوانات در ایران دکتر موسی توسلی (دامپزشکي- انگل‌شناسي) 4- B-4-

انتقال خون و برنامه‌هاي کنترل عفونت

برنامه واکسيناسيون هپاتيت B در اهداکنندگان مستمر خون دکتر مريم زادسر (عفونی) 5-A-1-
برنامه خود حذفي در مراکز اهداي خون دکتر مهتاب مقصودلو (پزشکي‌اجتماعي) 5-A-2-
برنامه حذف ريسک باقي‌مانده (Residual risk) در اهداي خون دکتر صديقه اميني کافي‌آباد (پاتولوژي) 5-A-3-

عفونت‌های همزمان منتقله از خون

 HBV/HCV co-infection دکتر لادن گشايشي (گوارش و کبد) 6-A-1-
 HBV / HIV co-infections دکتر مهناز آريان (عفوني) 6-A-2-
HIV/HCV co-infections دکتر مهري نيک‌بين (عفوني) 6-A-3-
 HIV/HTLV co-infection دکتر امين بجدي (عفوني) 6-A-4-
تنوع ژنتيکي HCV در افراد HIV مثبت در شهر اهواز دکتر شکوه غفاري (ويروس‌شناسي) 6-A-5-

فناوري‌هاي نوين تشخيصي عفونت‌های منتقله از خون

کاربرد فناوري‌هاي تشخيص مولکولي عفونت‌ها (PCR، real-time PCR، Nested PCR) دکتر حسين کيواني (ويروس‌شناسي) 7-A-1-
اساس تشخيص مولکولي عفونت‌ها با بيوسنسورها و آپتامرها دکتر حميدرضا رحيمي (پزشکي مولکولي) 7-A-2-
نقش تشخيص در محل (Point of care) در برنامه حذف هپاتيت C دکتر حيدر شرفي (ويروس‌شناسي) 7-A-3-

کنفرانس دانشجويي

عفونت مخفی هپاتیت B: چالش بزرگ در انتقال خون امین سلوکی (هماتولوژی و بانک خون) 7-B-1-
عود HBV در مبتلایان به عفونت همزمان HBV/HCV: چالش های درمانی موجود و راه حل آن پویا قادری (پزشکي) 7-B-2-