راهنمای ارائه سخنرانی در اولین همایش ملیمدیریت و کنترل عفونت­های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشگران گرامی لازم است در ارائه سخنرانی موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند:

1-   جهت ارائه اسلایدها از نرم افزار 2010  PowerPoint Microsoft ، سیستم عامل Windows 7 استفاده شود.

2- در تهیه فایل power point، در اسلاید شروع از لوگوی همایش استفاده گردد.

3-  در صورت استفاده از مطالعات پیشین، ذکر منبع الزامی است.

4-  اسلایدها شماره ­گذاری شود و حداکثر 15 اسلاید تهیه شود.

5- به روز، ساعت، سالن برگزاری و مدت سخنرانی دقت نمایید.

6- اسلایدها به زبان انگلیسی و یا فارسی قابل ارائه خواهد بود.

7- نیم ساعت قبل از شروع پانل مربوطه، در محل همایش حضور یابید و اسلایدهای خود را به مسئول سالن تحویل دهید.

8- توصیه می­گردد علاوه بر فلش یا CD، یک نسخه از اسلایدهای خود را در ایمیل و یا فضای مجازی خود ذخیره نمایید.