راهنمای تهیه و ارائه پوستر در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت­های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

پژوهشگران گرامی لازم است در تهیه و ارائه پوستر موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند:

  1. پوستر در ابعاد 100×70 سانتیمتر و به صورت عمودی(Portrait)  تهیه شود.
  2. نصب پوسترهای تهیه شده بر روی چند صفحه،به هیچ عنوان امکان­ پذیر نمی‌باشد.
  3. رنگ زمینه پوستر به گونه‌­ای انتخاب شود که متن آن خوانا باشد.
  4. برای متن انگلیسی پوستر از قلم Times New Roman و برای متن فارسی از قلم B Nazanin مطابق اندازه­ های ذیل تهیه شود.
  • عنوان پوستر با اندازه 26 و بصورتBold
  • اسامی نویسندگان با اندازه 24 و بصورتRegular
  • آدرس سازمانی نویسندگان با اندازه 24 و به­صورتItalic و Regular
  • متن اصلی با اندازه 26 و به­صورت Regular

5- متن مقاله باید شامل زمینه، مواد و روش­ها، یافته‌­ها و نتیجه‌­گیری به همراه حداکثر 5 کلمه کلیدی باشد. در صورت ذکر منابع حداکثر 10 عدد قابل پذیرش خواهد بود.

6- پوسترهاي بخش اصلي همايش، در روز اول 97/8/2 ساعت 11 صبح در محل مورد نظر نصب و در انتهای روز دوم 97/8/3 از محل برداشته شوند. پوسترهاي کنفرانس دانشجويي، در روز سوم همايش 97/8/4 ساعت 8صبح در محل مورد نظر نصب و در انتهای برنامه از محل برداشته شوند.

7- درج کد مقاله (موجود در سایت همایش) و لگوی همایش در پوستر الزامی است.

8-گواهی ارائه مقاله به نام نویسنده ارائه دهنده مقاله که در چکیده مقاله ارسالی به سامانه همایش قید شده است، صادر می­شود.